คณะแพทย์ของเรา

  Despite advances in technology and understanding of biological systems

  ติดต่อสอบถาม

  Despite advances in technology and understanding of biological systems

  นัดหมายแพทย์

  Despite advances in technology and understanding of biological systems

  Our center

  Holistic Cancer Treatment in Thailand | Vejthani Hospital

  การรักษาโรคมะเร็ง​​

  โรงพยาบาลเวชธานี มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งมากขึ้น​.

  การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษา รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ พบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นอีกด้วย

  เหตุผลที่ควรเลือกรักษากับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเวชธานี​

  ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและครอบคลุม โดยมีสหสาขาวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งและอีกหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์เฉพาะทาง แพทย์รังสีวินิจฉัย แพทย์รังสีรักษา รวมถึงพยาบาลชำนาญการด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมืออาชีพ

  ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานีดำเนินการรักษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเวชธานี ประกอบไปด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ จึงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ

  อย่างไรก็ตาม การรักษามะเร็งในผู้ป่วยแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันและเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล ดังนั้น ทีมแพทย์เฉพาะทางของศูนย์มะเร็ง จึงมุ่งมั่นในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุด และผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็ว​

  การรักษาโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง

  การรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล (Precision Medicine)

  แพทย์ไม่ควรใช้วิธีการรักษาเพียงหนึ่งวิธีในการรักษาโรคใดโรคหนึ่งให้กับผู้ป่วย

  การฉายรังสี (Radiation Therapy)​

  การฉายรังสี (Radiotherapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้คลื่นเอกซเรย์ขนาดสูง หรือคลื่นกัมมันตรังสี โดยรังสีจะทำลายเซลล์ที่เจริญเติบโตเร็ว

  ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

  การรักษาโรคมะเร็งหรือการให้ยาเพื่อยับยั้ง หรือทำลายการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเคมีบำบัด

  ฮอร์โมนบำบัด (Hormone Therapy)

  ฮอร์โมน คือโปรตีนหรือสารที่ถูกผลิตในร่างกายตามกลไกธรรมชาติ มีหน้าที่นำพาข้อมูลและคำสั่งจากเซลล์กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง รวมถึงควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น พัฒนาการ การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์

  ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

  การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) จากประสบการณ์การใช้ยาเคมีบำบัดเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์ความรู้ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง

  ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)​

  การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตหรือลุกลาม คือกลไกการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

  การปลูกถ่ายไขกระดูก ​​(Bone Marrow Transplantation)

  โรคมะเร็งระบบเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ทำให้สามารถรักษาโรคนี้ให้มีโอกาสหายขาดได้มากขึ้น

  การผ่าตัด (Surgical Oncology)

  การผ่าตัด (Surgical Oncology) เป็นวิธีการรักษามะเร็งวิธีมาตรฐาน มีหลักการคือผ่านำก้อนเนื้อมะเร็งออก ซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้ว จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยระยะและชนิดของมะเร็งได้

  การตรวจแมมโมแกรม

  สำหรับการทำแมมโมแกรม เป็นการตรวจที่ช่วยทำให้เห็นหินปูนที่มีความผิดปกติในเนื้อเต้านมได้ ขนาดเล็กถึงระดับมิลลิเมตร

  การตรวจวินิจฉัยด้วย CT Scan, PET/CT, PET/MRI

  CT scan (Computerized Tomography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยการฉายรังสี

  CAR T- Cell Therapy

  Chimeric antigen receptor (CAR) T- cell therapy is […]

  ความประทับใจจากผู้รับบริการ​ ความประทับใจจากผู้รับบริการ​

   Certificates & Standards

   ทีมแพทย์ของเรา ทีมแพทย์ของเรา

   ทีมแพทย์ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี

   พร้อมให้บริการดูแลรักษาครบวงจร โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด

    ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

     

    วิธีการเดินทาง

    ค้นหาเราบนแผนที่
     

    การติดต่อและนัดหมาย​

    [email protected]
     

    บริการฉุกเฉิน​

    เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000