การรักษา

การรักษาโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และความรวดเร็วในการแพร่กระจาย ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี มีความพร้อมในการรับมือและรักษามะเร็งทุกชนิด

การรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล (Precision Medicine)

แพทย์ไม่ควรใช้วิธีการรักษาเพียงหนึ่งวิธีในการรักษาโรคใดโรคหนึ่งให้กับผู้ป่วย

การฉายรังสี (Radiation Therapy)​

การฉายรังสี (Radiotherapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้คลื่นเอกซเรย์ขนาดสูง หรือคลื่นกัมมันตรังสี โดยรังสีจะทำลายเซลล์ที่เจริญเติบโตเร็ว

ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

การรักษาโรคมะเร็งหรือการให้ยาเพื่อยับยั้ง หรือทำลายการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเคมีบำบัด

ฮอร์โมนบำบัด (Hormone Therapy)

ฮอร์โมน คือโปรตีนหรือสารที่ถูกผลิตในร่างกายตามกลไกธรรมชาติ มีหน้าที่นำพาข้อมูลและคำสั่งจากเซลล์กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง รวมถึงควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น พัฒนาการ การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) จากประสบการณ์การใช้ยาเคมีบำบัดเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์ความรู้ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง

ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)​

การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตหรือลุกลาม คือกลไกการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

การปลูกถ่ายไขกระดูก ​​(Bone Marrow Transplantation)

โรคมะเร็งระบบเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ทำให้สามารถรักษาโรคนี้ให้มีโอกาสหายขาดได้มากขึ้น

การผ่าตัด (Surgical Oncology)

การผ่าตัด (Surgical Oncology) เป็นวิธีการรักษามะเร็งวิธีมาตรฐาน มีหลักการคือผ่านำก้อนเนื้อมะเร็งออก ซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้ว จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยระยะและชนิดของมะเร็งได้

การตรวจแมมโมแกรม

สำหรับการทำแมมโมแกรม เป็นการตรวจที่ช่วยทำให้เห็นหินปูนที่มีความผิดปกติในเนื้อเต้านมได้ ขนาดเล็กถึงระดับมิลลิเมตร

การตรวจวินิจฉัยด้วย CT Scan, PET/CT, PET/MRI

CT scan (Computerized Tomography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยการฉายรังสี

CAR T- Cell Therapy

Chimeric antigen receptor (CAR) T- cell therapy is […]

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000