เทคโนโลยี / นวัตกรรม

CT Scan

Undergoing CT scan could have been worrisome with many consequent side effects in the past. Today, at one of the leading international hospitals in Thailand, providse a whole new expereince of undergoing CT scan with advanced technologies.

Mammogram

The advancements of the latest technology can help detect the disease from a very early stage. 3D Digital mammogram machine at Vejthani Hospital is designed to show an accurate result of the breast condition.

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000