ติดต่อเรา

Contact Us for Professional Ambulance Services in Thailand Contact Us for Professional Ambulance Services in Thailand

Global Healthcare Accreditation (GHA) for Medical Traveler with Excellent Scores

Vejthani Hospital Address

Life Cancer Center , 5th Floor, Vejthani Hospital
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240

Vejthani Hospital Airport Office

Near Gate 10, Arrival Hall, Suvarnabhumi Airport

Opening Hours: 06.30-22.30

Call Center: +66(0)2-734-0000

Ambulance Service in Thailand: +66(0)2-734-0001

Suvarnabhumi Airport Office: +66(0)2-734-0000

Fax: +66(0)2-734-0000

Email Support

Thai Customer Service: [email protected]

Int’l Patient Care: [email protected]

Arabic Division: [email protected]

Bangladeshi: [email protected]

Cambodian: [email protected]

Vietnamese: [email protected]

Chinese: [email protected]

Myanmar: [email protected]

Multilingual Hotlines

English Hotline: (+66)85-223-8888

Arabic Hotline: (+66)84-875-6622

Bangladeshi Hotline: (+66)85-485-2333

Cambodian Hotline: (+66)89-201-9000

Chinese Hotline: (+66)84-751-6222

Ethiopian Hotline: (+66)90-907-2560

Myanmar Hotline: (+66)81-984-5111

Russian Hotline: (+66)85-230-5555

Vietnamese Hotline: (+66)97-291-3351

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000