“มะเร็งปอด” รู้เร็ว มีทางรอดก่อนลุกลาม

“มะเร็งปอด” จัดเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อย เนื่องจากมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ กว่าจะมีอาการก็พบว่าเป็นระยะท้ายๆแล้ว ดังนั้นหมอจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอดเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดปริมาณรังสีน้อย (Low Dose CT Scan) ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอด

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอด คือ

  • ผู้ที่มีอายุ 55-75 ปี
  • ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวน/วัน ติดต่อกันมากกว่า 30 ปี หรือ 40 มวน/วัน ติดต่อกันมากกว่า 15 ปี รวมถึงผู้ที่เคยสูบบุหรี่จัดและหยุดบุหรี่มาแล้วไม่เกิน 15 ปี
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ เช่น แร่ใยหิน เป็นเวลานาน
  • ผู้ที่มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งปอด

ซึ่งถ้าหากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากปล่อยให้ก้อนหรือจุด ในปอดโตขึ้น มะเร็งจะลุกลามและยากต่อการรักษา เป็นอันตรายถึงชีวิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

Related Posts

มกราคม 3, 2023

มะเร็งปอด หายได้! หากตรวจพบเร็ว

มะเร็งปอด หายได้! หากตรวจพบเร็ว“มาตรวจสุขภาพประจำปี แล้วปรากฎว่าตอน x-ray พบจุดดำที่ปอด คุณหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งปอด

มกราคม 3, 2023

มะเร็งปอด รักษาได้ ดั่งแสงสว่างที่ปลายทาง

ยาที่ให้ไป ตอบสนองได้ค่อนข้างดี ตัวก้อนมะเร็ง จากก้อนที่มีความทึบที่ปอดข้างขวาไปเลย ตอนนี้เริ่มมีช่องว่างที่จะให้อากาศหายใจได้ ไม่เหนื่อย

พฤศจิกายน 28, 2022

แพทย์เตือน PM 2.5-ควันธูป ตัวการเกิดมะเร็งปอดแบบไม่รู้ตัว

“มะเร็งปอด” จัดว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อย เนื่องจากมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปอดเกิดจากการ “สูบบุหรี่” แต่รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน โดยมีปัจจัยดังนี้

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000