การรับรองและรางวัลคุณภาพมาตรฐานสากล​

Improved quality to Victory of Better Care Improved quality to Victory of Better Care

2023

Best Hospital Of The Year

Thailand by Healthcare Asia Awards 2023

2022

Joint Commission International (JCI) 2022 - 2025

Quality standards for patient care and organization management.

2022

Best Hospital Of The Year

Thailand by Healthcare Asia Awards 2022

2019

Joint Commission International (JCI) 2019

2018

Global Healthcare Accreditation (GHA)

2017

PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2017 
(Prime Minister Business Enterprise Award)

2013

Joint Commission International (JCI) 2013

2nd JCI Re-accreditation

2010

Joint Commission International (JCI) 2010

1st Accreditation

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000