การตรวจวินิจฉัยด้วย CT Scan, PET/CT, PET/MRI

การตรวจวินิจฉัยด้วย CT Scan, PET/CT, PET/MRI

CT scan (Computerized Tomography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยการฉายรังสีผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ ภาพที่ได้จึงเป็นภาพตัดขวางส่วนที่ต้องการตรวจ และให้รายละเอียดของภาพมากกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจได้ดังนี้

  • การตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
  • การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง
  • การตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
  • การตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
  • การตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด และการอักเสบ เป็นต้น

เทคโนโลยี CT Scan รุ่นใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลเวชธานี มีระบบ AI เข้ามาช่วยจัดท่าทางและตำแหน่งของผู้ป่วยให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับตำแหน่งรังสีมากที่สุด จึงลดการรับรังสีเกินความจำเป็น รวมถึงมี Software Ultra Low Dose ช่วยลดปริมาณรังสีสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรค, Software Automate วัดปริมาณเลือดออกในสมองหรือเลือดคั่งในบริเวณอื่น ๆ ,โปรแกรม snap freeze ช่วยลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของผู้ป่วย เช่น จากเครื่องรุ่นเดิมที่ต้องให้ผู้ป่วยกินยาเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจไม่เกิน 80 ครั้งต่อนาที แต่เครื่องรุ่นใหม่สามารถทำได้เลยไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วย

นอกจากความละเอียดคมชัดที่มากขึ้น ยังช่วยลดปริมาณการฉีดสารรังสีเข้าสู่ร่างกาย จาก 2 มิลลิลิตร เหลือ 1.2 มิลลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และยังลดระยะเวลาในการสแกนจากที่ต้องกลั้นหายใจ 15 วินาที เหลือเพียง 10 วินาที ต่อการสแกนหนึ่งครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจ PET/CT และ PET/MRI โดย PET/CT คือเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET (Positron Emission Tomography) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) ซึ่งสามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ในระดับเซลล์ โดยจะให้รายละเอียดเพื่อนำมาวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินระยะของมะเร็ง ประเมินการกลับมาเป็นซ้ำของโรคะเร็ง ประเมินการตอบสนองของโรคหลังการรักษามะเร็งด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถดูการกระจายของมะเร็งได้ทั่วร่างกายจากการตรวจเพียงครั้งเดียว สำหรับการตรวจ PET/CT จะมีการให้น้ำตาลกลูโคสชนิดพิเศษ (Fluorodeoxyglucose : FDG) ที่มีกัมมันตรังสีในตัวเอง

ฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย โดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีการทำงานหรือมีการแบ่งตัวมาก จะจับน้ำตาลในปริมาณมากกว่าเนื้อเยื่อปกติ และเปล่งรังสีออกมาในปริมาณสูง

ส่วนเทคโนโลยี PET/MRI คือ จะช่วยแพทย์ในการสร้างภาพการทำงานในระดับเซลล์ (Molecular Imaging) และสามารถสร้างภาพเนื้อเยื่ออวัยวะต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดสูง เพื่อการตรวจรอยโรคขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งสมอง มะเร็งนรีเวช และมะเร็งศีรษะและลำคอ เป็นต้น

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000