การปลูกถ่ายไขกระดูก ​​(Bone Marrow Transplantation)

การปลูกถ่ายไขกระดูก ​​(Bone Marrow Transplantation)

โรคมะเร็งระบบเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ทำให้สามารถรักษาโรคนี้ให้มีโอกาสหายขาดได้มากขึ้น และทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นมาก นั่นคือ “การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด” ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมาแล้วมากมาย

โรคมะเร็งระบบเลือดที่สำคัญมี 3 โรค คือ

  1. มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันจะมีจ้ำเลือด จุดเลือดออก เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน หรือเลือดประจำเดือนออกมาก มีไข้และโลหิตจาง ส่วนผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังจะมีอาการม้ามโต หรือต่อมน้ำเหลืองโต
  2. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ ก้อนโตเร็วแต่ไม่เจ็บ อาจมีไข้และน้ำหนักตัวลดร่วมด้วย
  3. มะเร็งไขกระดูก (Multiple Myeloma หรือ MM) ผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกจะมีอาการปวดกระดูก ซีด และอาจมีภาวะไตวาย

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000