การป้องกัน (Prevention)

การป้องกัน (Prevention)

การป้องกัน (Prevention) การเกิดโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือการตรวจค้นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง หากพบว่ามีความเสี่ยงจะได้หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น หรือหากพบว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้วางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีและไม่ซับซ้อน การตรวจค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง มีบริการตรวจที่หลากหลายรวมถึงการตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Personalized Cancer Screening and Risk Assessment) ซึ่งให้ผลตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง ( Cancer Screening )

ทำให้สามารถค้นพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หากพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูง พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

  • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ (3D Digital mammogram + Ultrasound)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Low dose CT)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear, HPV )
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (colonoscopy)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเจาะเลือด หากมีผลเลือดผิดปกติ อาจตรวจวินิจฉัยเพิ่มด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ หรือ (Blood test, Ultrasound,MRI)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเจาะเลือดและอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน ( Blood test, Ultrasound )
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยวิธี Esophagogastroduodenoscopy :EGD
  • การตรวจหายีนความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000