การป้องกัน

การป้องกัน (Prevention)

การป้องกัน (Prevention) การเกิดโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือการตรวจค้นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง หากพบว่ามีความเสี่ยงจะได้หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น หรือหากพบว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้วางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีและไม่ซับซ้อน การตรวจค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง มีบริการตรวจที่หลากหลายรวมถึงการตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Personalized Cancer Screening and Risk Assessment) ซึ่งให้ผลตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ

คำแนะนำด้านโภชนาการ

“มะเร็ง” เป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมและปรับเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นพันธุกรรม และปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมและปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง

น้ำหนักของร่างกาย

ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมีหลายปัจจัย การมีน้ำหนักร่างกายมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วน เป็นหนึ่งในปัจจัยนั้น เนื่องจากเมื่อร่างกายมีไขมันส่วนเกินสะสม จะนำไปสู่อาการอักเสบเรื้อรัง

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000