CANCER VACCINE นวัตกรรมใหม่ของการรักษา

มะเร็งถือเป็นโรคที่มีสถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย 90 % ของการเกิดโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยภายนอกและการปฏิบัติตัวให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น อาหารการกิน ความเครียด การติดเชื้อไวรัส การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น ดังนั้น การรักษามะเร็งจึงมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุด

การรักษามะเร็งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการคิดค้นการรักษามะเร็งด้วย “CANCER VACCINE เฉพาะบุคคล” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการรักษามะเร็งที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นการรักษาโดยใช้ข้อมูลการกลายพันธุ์ของมะเร็งที่ตรวจพบในผู้ป่วยมาสกัดเป็นวัคซีน เพื่อฉีดกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อการกลายพันธุ์ของมะเร็งนั้น ๆ และมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับมะเร็งมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีการกลายพันธุ์ของมะเร็งที่ต่างกัน

การรักษามะเร็งด้วย CANCER VACCINE เฉพาะบุคคล จะเริ่มต้นจากการนำชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยมาถอดรหัสทางพันธุกรรม เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์ของมะเร็ง จากนั้นนำมาผลิตเป็น CANCER VACCINE และฉีดกลับเข้าในร่างกาย ซึ่งหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด T Cell ให้รู้จักการกลายพันธุ์ของมะเร็งอย่างจำเพาะ และช่วยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดขนาดก้อนมะเร็ง, ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง หรือกำจัดเซลล์มะเร็งที่ไม่ถูกฆ่าโดยการรักษาวิธีอื่น ๆ เช่น การผ่าตัด ฉายแสง หรือให้ยาเคมีบำบัด โดยการรักษาด้วย CANCER VACCINE สามารถใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ได้แก่

การผ่าตัด เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้น เนื่องจากก้อนและการกระจายยังอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงสามารถรักษาให้หายขาดได้จากการผ่าตัดที่เหมาะสม

การฉายรังสี เป็นการรักษามะเร็งโดยใช้คลื่นเอกซเรย์ขนาดสูง หรือ คลื่นกัมมันตรังสี เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่ยังมีข้อจำกัดของการรักษาเนื่องจากมีมะเร็งไม่กี่ชนิดที่ตอบสนองต่อการฉายรังสี และมีความจำเพาะค่อนข้างต่ำทำให้เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับผลกระทบ และการฉายรังสีบริเวณกว้างอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในตำแหน่งใหม่ที่โดนรังสีอีกด้วย

ยาเคมีบำบัด หรือ คีโม เป็นการรักษาที่มีความจำเพาะต่ำ แม้ยาจะออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแต่ก็ทำลายเนื้อเยื่อดีด้วย ผลข้างเคียงจะเกิดความไม่สุขสบายแก่ผู้ป่วย แต่ก็มีข้อดีของยาเคมีบำบัดคือ ตัวยาจะกระจายไปตามกระแสเลือด จึงสามารถออกฤทธิ์ได้ทั่ว เหมาะกับมะเร็งระยะแพร่กระจายที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือผ่าตัดออกได้หมด

ฮอร์โมนบำบัด เป็นการให้ฮอร์โมนหรือสารบางชนิด เพื่อยับยั้งฮอร์โมนที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากฮอร์โมนบางชนิดสามารถกระตุ้นมะเร็งได้ การรักษาด้วยวิธีนี้จึงปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อยแต่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ไม่กี่ชนิด

ยามุ่งเป้า เป็นการให้ยารักษาที่จำเพาะต่อการกลายพันธุ์ของมะเร็ง มีประสิทธิภาพจำเพาะเฉพาะในรายที่มีการกลายพันธุ์ตรงกับตัวยา อาการข้างเคียงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับยาเคมีบำบัด

ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นการให้ยาหรือสารเพื่อไปปรับระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และลดการทำงานของภูมิคุ้มกันบางส่วน

ทั้งนี้ แนวทางการรักษามะเร็งที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในแบบสหสาขาวิชา ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม  เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสม ได้ผลดี และเกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

Related Posts

มกราคม 5, 2023

Cancer Avatar ทางเลือกการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

Cancer Avatar เน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่การรักษาแบบมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด การฉายแสดง หรือการให้ยาต้านมะเร็งสูตรทั่วไปไม่ได้ผล และอาจจำเป็นต้องใช้ยาสูตรใหม่ หรือนวัตกรรมการรักษาใหม่ที่ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐาน ซึ่ง Cancer Avatar จะสามารถทดสอบสิ่งเหล่านั้น

ธันวาคม 29, 2022

Multidisciplinary Team (MDT)

Multidisciplinary Team หรือ MDT คือการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและวางแผนแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วย

พฤศจิกายน 28, 2022

Cancer Avatar ทางเลือกการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

โดยปกติการรักษามะเร็งด้วยการให้ยา จำเป็นต้องรอดูการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยมะเร็งสักระยะหนึ่ง หากผลการรักษาไม่เป็นไปตามคาดอาจต้องเปลี่ยนชนิดยา แต่ปัจจุบันมีกระบวนการรักษาที่เรียกว่า Cancer Avatar เพื่อการให้ยาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดตั้งแต่ครั้งแรก

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000