Multidisciplinary Team (MDT)

Multidisciplinary Team หรือ MDT คือการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและวางแผนแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วย

ในทุก ๆ การักษาผู้ป่วยมะเร็ง MDT ของศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความรู้เฉพาะทาง และร่วมประชุมผ่าน Vejthani Tumor Board Conference ทุกสัปดาห์ เพื่อวางแนวทางการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม ให้เกิดความแม่นยำ และรวดเร็วในการรักษา โดยจะถกข้อมูลในด้านผลดี ผลเสีย การคาดหวังของการรักษา และการคาดการณ์ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา รวมถึงการวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย พร้อมทั้งวางขั้นตอนการรักษาที่สอดคล้องเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยทั้งขณะรักษา และหลังการรักษาเสร็จสิ้น

MDT ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยา และทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้ตามความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ประธานคณะกรรมการ MDT ทำหน้าที่บริหารจัดการทีมแพทย์ เพื่อให้การดูแลคนไข้เป็นไปตามแผนการรักษา
 • อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา จะเป็นผู้ให้การรักษาทางยาและติดตามผลการรักษา
 • ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์เฉพาะทาง ทำหน้าที่ผ่าตัด และวางแนวทางการผ่าตัดที่เหมาะสม
 • สูตินรีแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ทำหน้าที่ผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งสตรี เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก
 • พยาธิแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจและวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ
 • รังสีแพทย์ด้านการวินิจฉัยภาพรังสี ทำหน้าที่บอกขนาด ตำแหน่ง และระยะของมะเร็ง
 • แพทย์รังสีรักษา ทำหน้าที่วางแผนการรักษาทางรังสี หรือการฉายรังสีให้ผู้ป่วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีน้อยที่สุด
 • วิสัญญีแพทย์ ทำหน้าที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดทั้งจากการรักษาหรือจากธรรมชาติของตัวโรคด้วยการให้ยา
 • แพทย์โภชนาการและนักโภชนบำบัด ดูแลประเภทของอาหารและสารอาหารที่ควรได้รับ
 • พยาบาลชำนาญการด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างรอบด้าน
 • จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา คอยดูแลจิตใจและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คนไข้คลายความกังวลและมีพลังใจในการต่อสู้กับโรค
 • นักกายภาพบำบัด ออกแบบกิจกรรมและช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นฟูร่างกาย
 • เภสัชกรผู้ชำนาญการด้านยารักษามะเร็ง จัดยาและออกแบบยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุกรรมหรือยีน อ่านค่าการตรวจยีนกลายพันธุ์มะเร็ง รวมถึงดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

Related Posts

มกราคม 5, 2023

Cancer Avatar ทางเลือกการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

Cancer Avatar เน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่การรักษาแบบมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด การฉายแสดง หรือการให้ยาต้านมะเร็งสูตรทั่วไปไม่ได้ผล และอาจจำเป็นต้องใช้ยาสูตรใหม่ หรือนวัตกรรมการรักษาใหม่ที่ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐาน ซึ่ง Cancer Avatar จะสามารถทดสอบสิ่งเหล่านั้น

พฤศจิกายน 28, 2022

Cancer Avatar ทางเลือกการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

โดยปกติการรักษามะเร็งด้วยการให้ยา จำเป็นต้องรอดูการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยมะเร็งสักระยะหนึ่ง หากผลการรักษาไม่เป็นไปตามคาดอาจต้องเปลี่ยนชนิดยา แต่ปัจจุบันมีกระบวนการรักษาที่เรียกว่า Cancer Avatar เพื่อการให้ยาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดตั้งแต่ครั้งแรก

พฤศจิกายน 28, 2022

CANCER VACCINE นวัตกรรมใหม่ของการรักษา

มะเร็งถือเป็นโรคที่มีสถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย 90 % ของการเกิดโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยภายนอกและการปฏิบัติตัวให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น อาหารการกิน ความเครียด การติดเชื้อไวรัส การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น ดังนั้น การรักษามะเร็งจึงมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุด

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000