Mammogram

ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้แม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างของโรคที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรก หรือแม้แต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งเต้านม เป็นต้น 

โรงพยาบาลเวชธานี ได้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเทคโนโลยีแมมโมแกรม 3 มิติ สามารถตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้นได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาในการถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า และเทคโนโลยีแมมโมแกรม 3 มิตินี้ยังช่วยแยกก้อนเนื้อออกมาจากการทับซ้อนกันของเนื้อเต้านมได้อีกด้วย ในผู้หญิงที่มีความหนาแน่นของเนื้อเต้านมสูง เช่น ในคนเอเชีย จึงสามารถเห็นภาพของก้อนเนื้อและหินปูนได้อย่างชัดเจนและได้ภาพที่ละเอียดมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำให้สามารถตรวจพบโรคในระยะแรก ทำให้มีโอกาสรักษาหายขาด ลดอัตราการเสียชีวิต และประสบความสำเร็จในการรักษา โดยแนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ตรวจแมมโมแกรมทุก ๆ 1 – 2 ปี 

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000