ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT Scan)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest Low Dose)
ราคา 6,500 บาท

  • ตรวจเร็ว
  • ได้รับปริมาณรังสีน้อย
  • แม่นยำ ปลอดภัย
  • ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนอย่างอื่นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร  02-734-0000 ต่อ 2200

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000