ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) จากประสบการณ์การใช้ยาเคมีบำบัดเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์ความรู้ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง จึงทำให้มีการพัฒนา “ยา” ที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็ง โดยไม่ออกฤทธิ์กับเซลล์ปกติ หรือมีผลกับเซลล์ปกติน้อยที่สุด ซึ่งชื่อเรียกของ “ยามุ่งเป้า” นั้น สืบเนื่องมาจากการออกฤทธิ์ของยา ที่สามารถเลือกเจาะจงให้ออกฤทธิ์เฉพาะกับเซลล์มะเร็ง โดยจะมีตัวรับยาจำเพาะที่ปรากฏเฉพาะในเซลล์มะเร็ง หรือออกฤทธิ์ยับยั้งสารเคมีที่เซลล์มะเร็งผลิตออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตหรือแพร่กระจายนั่นเอง

ข้อดีของการใช้ยามุ่งเป้า คือเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมาก ผลข้างเคียงน้อย ปลอดภัย ปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์ว่า การรักษาโรคมะเร็งจำนวนมากตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามุ่งเป้าดี เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเม็ดสีผิว มะเร็งไต และมะเร็งระบบเลือด เป็นต้น

ข้อเสียของการใช้ยามุ่งเป้าคือ ยังมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นยาค่อนข้างใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาและการผลิตระดับสูง ยาจึงมีราคาแพงและยังไม่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดและไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกราย เนื่องจากแต่ละมะเร็งและคนไข้แต่ละรายมียีนที่ตอบสนองต่อยาต่างกัน

ในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยยามุ่งเป้า targeted therapy ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางชนิดมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอาจมีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกัน การรักษาด้วยการใช้ยามุ่งเป้า targeted therapy ต้องระมัดระวังและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แพทย์ได้ประเมินผลการรักษาและความปลอดภัยของการใช้ยา รวมถึงการตอบสนองต่อยาด้วย

ที่ตั้งและการเดินทาง​ ที่ตั้งและการเดินทาง​

 

วิธีการเดินทาง

ค้นหาเราบนแผนที่
 

การติดต่อและนัดหมาย​

[email protected]
 

บริการฉุกเฉิน​

เบอร์โทรติดต่อ : 02-734-0000